Historie společnosti

Historie firmy se datuje již roku 1949, kdy vzniklo ČSAD národní podnik jako celek, mezi nímž i ČSAD Tišnov, jenž bylo po dlouhé roky provozovnou závodů ČSAD Brno a ČSAD Rosice. Bylo tomu tak až do 1.4. 1990. K 1.1. 1991 se ČSAD Tišnov stalo samostatným státním podnikem.

V tomto začlenění setrvalo až do 1. 4. 1994, kdy privatizací vznikla ČSAD Tišnov spol. s r.o.. Po období výrazných změn musela společnost hledat svoje místo v nových podmínkách, což v mnohých případech vedlo k restrukturalizaci uvnitř firmy a rozšiřování předmětů činnosti. Svým zákazníkům nabízíme velmi široké spektrum služeb. Největší činností je však autobusová doprava, nákladní doprava a provozování cestovní kanceláře

Obecně je v naší společnosti kladen velký důraz na

Předprodej a rezervace jízdenek

Marie Koťová