Přepravní podmínky

Základní přepravní podmínky na mezinárodní lince ČSAD Tišnov, spol. s r. o.

 1. Zakoupením jízdenky cestující prohlašuje, že souhlasí s níže uvedenými podmínkami a ustanoveními veřejné mezinárodní přepravy osob včetně zavazadel na linkách společností DillierBus AG/ČSAD Tišnov.
 2. Jízdenka je vystavena na jméno cestujícího a je nepřenosná. Cestující je povinen na požádání předložit jízdenku řidičům a odbavovacímu personálu. Jízdenka bez platného ústřižku a razítka přepravce, popř. agentury je neplatná.
 3. Datum pro jízdu jedním směrem musí být uvedeno při zaplacení jízdenky. Jestliže při zakoupení obousměrné jízdenky není známo datum uskutečnění zpáteční jízdy, je možné zakoupit jízdenku OTEVŘENOU (OPEN). Platnost otevřené jízdenky je půl roku. Cestující je povinen datum zpáteční jízdy nahlásit minimálně 7 dní předem v libovolné agentuře prodávající jízdenky na linku přepravce, kde mu bude datum zaznamenáno do jízdenky.
 4. V případě, že cestující jízdenku zruší před stanoveným odjezdem, má nárok na vrácení hodnoty jízdného s těmito srážkami:10% z ceny, jestliže bude jízdenka vrácena nejméně 48 hodin před stanoveným odjezdem, 20% z ceny, jestliže bude jízdenka vrácena méně než 48 hodin před stanoveným odjezdem. Žádost o vrácení jízdného s přiloženou jízdenkou musí cestující předložit písemně cestovní kanceláři, která jízdenku vydala nebo zaslat na adresu přepravce. Jízdenky ztracené nebo ukradené nebudou uhrazeny, ani nahrazeny náhradní jízdenkou.
 5. Datum jízdy je možné změnit bez poplatku minimálně 3 dny před datem odjezdu uvedeným na jízdence u předprodejce, který jízdenku vystavil nebo přímo u řidiče v den zamýšleného odjezdu, pokud byla tato skutečnost nahlášena minimálně 3 pracovní dny před datem původního odjezdu na telefon společnosti ČSAD Tišnov, tel. 549 411 104. Datum jízdy nelze změnit u propadlé jízdenky.
 6. Všechna zavazadla jsou zdarma. Po předchozím oznámení se přepravují jízdní kola nebo lyže ve speciálních vacích, které dopravce na přání připraví. Cena přepravy zavazadel je uvedena v platném ceníku.
 7. Poštovní zásilky nesmí být přepravovány.
 8. Na předchozí ohlášení a na výslovný souhlas dopravce může cestující přepravovat jedno živé zvíře, přičemž platí dětský tarif pro děti 0-12 let.
 9. Cestující si zodpovídá ve všech projíždějících zemích za dodržení veškerých celních a ostatních předpisů (vízum, cestovní pas, ostatní cestovní dokumenty, všechny celní předpisy, povolené množství alkoholu a cigaret, atd.). Přepravce neručí za chybějící doklady nebo propadlé cestovní dokumenty. Pokud nemůže cestující na základě chybějících dokladů nastoupit nebo pokračovat v cestě, potom propadá jeho jízdenka bez dalších nároků na odškodnění.
 10. Od nastoupení až po vystoupení z autobusu na výstupní zastávce jsou všichni cestující pojištěni proti škodě na zdraví, která by mohla vzniknout provozem autobusu. Pokud se cestující zraní během jízdy v autobuse vlastní vinou, potom nevzniká přepravci žádná povinnost.
 11. Cestující musí případnou ztrátu zavazadla nahlásit obslužnému personálu ihned po vystoupení z autobusu. Výše škody musí být vyčíslena ihned, s řidiči případně s obslužným personálem sepsán písemný záznam o obsahu a hodnotě postrádaného zavazadla.
 12. Pokud jsou v zavazadlech předměty nebo hodnotné věci s hodnotou přesahující Kč 3000,- nebo CHF 175,-, potom je cestující povinen před jízdou řidiče na tuto skutečnost upozornit.

Proč jezdit s námi

 1. Pravidelná denní linka.
 2. 25. letá tradice.
 3. Přímá linka bez mezizastávek na cizím území.
 4. Zvýhodněné ceny zpátečních jízdenek.
 5. Každá 6. jízdenka zdarma.
 6. Přeprava zavazadel zdarma

Předprodej a rezervace jízdenek

Marie Koťová